[linux] zlib build 방법

by digipine posted Nov 01, 2017
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

ESCClose

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print

zlib build 방법

Download : http://www.gzip.org/zlib/

[root:/usr2/src] tar xvfz zlib-1.1.4.tar.gz
[root:/usr2/src] mv  zlib-1.1.4 /usr/local/zlib
[root:/usr2/src] cd /usr/local/zlib
[root:/usr/local/zlib] ./configure -s // libz.so 관련모듈생성
[root:/usr/local/zlib] make
[root:/usr/local/zlib] ./configure // libz.a 생성
[root:/usr/local/zlib] make test
[root:/usr/local/zlib] make install
[root:/usr/local/zlib] ls -al libz.so*
lrwxrwxrwx    1 root     root           13 Jul  5 08:01 libz.so -> libz.so.1.1.4
lrwxrwxrwx    1 root     root           13 Jul  5 08:01 libz.so.1 -> libz.so.1.1.4
-rwxr-xr-x    1 root     root        60880 Jul  5 08:01 libz.so.1.1.4
[root:/usr/local/zlib] cp libz.so* /usr/local/lib
[root:/usr/local/zlib] cd /usr/local/lib
[root:/usr/local/lib] ls
libz.a  libz.so  libz.so.1  libz.so.1.1.4
[root:/usr/local/lib] rm -rf libz.so
[root:/usr/local/lib] rm -rf libz.so.1
[root:/usr/local/lib] ln -s libz.so.1.1.4 libz.so
[root:/usr/local/lib] ln -s libz.so.1.1.4 libz.so.1
[root:/usr/local/lib] vi /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib // 구문 추가 ( rpm 설치시 lib 는 /usr/lib 이기에 )
[root:/usr/local/lib] ldconfig

TAG •